Suicidium v rodině jako psychické trauma

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Vliv sebevraždy adolescenta na sourozence, rodiče a příbuzné. Tato situace je silně traumatizující, a proto může mít krátkodobé i dlouhodobé následky různého původu a intenzity. Jde např. o komplikované truchlení, akutní reakci na stres a depresivní a posttraumatické reakce. Důležitost včasné odborné pomoci dokazují autorky na případu dvanáctileté dívky, jejíž starší bratr spáchal sebevraždu.

Kocourková, Jana a Schmidtová, Jana. Suicidium v rodině jako psychické trauma. Československá psychologie, 2007, 51(3), 312-316. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001065925&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 51, č. 3 (2007)