Spondea - sborník k desátému výročí založení organizace

Autor/ka
Mgr. Petr Sakař, Ph.D.
Dagmar Úlehlová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

SPONDEA je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je zlepšování kvality života dětí, mladých lidí a jejich blízkých, dále osob ohrožených domácím násilím, s cílem podpořit je ve
schopnosti řešit jejich obtížné životní situace a opětovně se začlenit do společnosti. Spondea je poskytovatelem sociálních služeb, má pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, a je zařazena mezi poskytovatele nestátních zdravotnických služeb. Veškeré služby poskytuje v Krizovém centru pro děti a mládež a v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím.

Autoři příspěvků: Úlehlová, Dagmar ; Skořupová, Jaroslava ; Kukla, Lubomír ; Rajchl, Jan ; Navrátil, David ; Ramešová, Martina ; Sakař, Petr ; Jakubeková, Ivana ; Horská, Bohuslava ; Kašpárková, Šárka ; Prosková, Zora ; Hrabálková, Eva ; Levová, Jana ; Vaněk, Jaroslav ; Pospíchalová, Eva ; Ježková, Martina ; Sedláčková, Alena ; Trávníček, Zdeněk ;

Zdroj dat
http://www.spondea.cz/wp-content/uploads/2016/04/SPONDEA_Sbornik_1998-2008.pdf