Specifika vývoje a komunikace dítěte s Charge syndromem

Autor/ka
Helena Chlebcová
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce je zaměřena na specifika ve vývoji a komunikaci u dětí s CHARGE syndromem. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje informace o sluchovém postižení, kombinovaném postižení, syndromovém postižení a CHARGE syndromu. V praktické části jsou popsány tři případové studie dětí s tímto typem postižení.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/351030/pedf_m/