Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference, vydaný v rámci výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" - MSM0021622443, věnovaný problematice specifických poruch učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV.

Bartoňová, Miroslava, ed. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV = Specific learning difficulties in context of educational fields of RVP ZV. Brno: Paido, 2007. 290 s. ISBN 978-80-7315-162-1.

Související obsah

Problematikou specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jejich nápravě se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Renáty Faltýnové s názem "Problémy s učením"

- od Miloslavy Rutové s názvem "Kineziologie - náprava poruch učení u dětí".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001788650&local_base=CNB