Speciální pedagogika

Autor/ka
Marie Renotiérová
Libuše Ludíková
Jiří Langer
Alžběta Peutelschmiedová
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Oldřich Müller
Olga Krejčířová
Petra Řepová
Kateřina Vitásková
Milan Valenta
Jindřich Kuja
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Vlasta Jonášková
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Série odborných publikací a učebnic k problematice vzdělávání osob s nejrůznějšími typy postižení.

Obsah publikace (všechny díly v jednom svazku, 2.doplněné a aktualizované vydání) je k dispozici na odkaze: http://toc.nkp.cz/NKC/200702/contents/nkc20061701079_1.pdf.

Renotiérová, Marie [et al.]. Speciální pedagogika. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 313 s. Učebnice. ISBN 80-244-1475-9.

1. díl: Michalík, Jan, Renotiérová, Marie a Valenta, Milan. Speciální pedagogika 1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 73 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia.ISBN 80-244-1202-0. Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/200611/contents/nkc20061689429_1.pdf.

1. díl: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001689429&local_base=NKC.

7. díl: Michalík, Jan a Valenta, Milan. Speciální pedagogika 7. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 63 s. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1215-2. Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/200611/contents/nkc20061689220_1.pdf.

7. díl: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001689220&local_base=NKC.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001701079&local_base=NKC