Speciálněpedagogické centrum: informační brožura o činnosti speciálněpedagogických center

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice činnosti, zaměření a poslání speciálně-pedagogických center, vč. návodů pro rodiče, kteří potřebují s takovými centry vstoupit do oboustranného styku.

Michalík, Jan [et al.]. Speciálněpedagogické centrum: informační brožura o činnosti speciálněpedagogických center. 2., rozš. a dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 116 s. ISBN 978-80-244-3487-2.

Zdroj dat
http://www.inkluze.upol.cz/portal/Download/publikace/Jan_Michalik_a_kol__Specialne_pedagogicke_centrum.pdf