Sborník příspěvků z odborného semináře uskutečněného ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně na téma Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia

Autor/ka
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice sociální pedagogiky jako oboru vysokoškolského studia.

Sborník příspěvků z odborného semináře uskutečněného ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně na téma Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia. Brno: Institut mezioborových studií, 2003. 154 s. ISBN 80-902936-1-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001250561&local_base=CNB