Rodiny s postiženými dětmi: "tak trochu jiné" rodiny?

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografie věnovaná rodinám dětí se zdravotním postižením mapuje problematiku rodin s vrozeným duálním smyslovým postižením (hluchoslepotou). Zachycuje proces tvorby jejich rodinné identity, emočních rodinných scénářů úzce spjatých s copingovými zdroji. Kvalitativní šetření v českých a slovenských rodinách dětí s těžkým vrozeným zdravotním postižením představuje empirickou studii, která zpřehledňuje porozumění podmínkám, které přispívají k adaptaci či adjustaci rodin s postiženým členem. Metodologický přístup zkoumání rodinného systému je založen na matici vědeckého paradigmatu psychologie rodiny (Pinsof & Lebow, 2005). Publikace zahrnuje mj. soubory informací o rodině a rodinné identitě, hluchoslepotě, rodinných modelech zvládání zátěže a modelech zdravotního postižení.

Literatura, z níž publikace vychází: https://.obalkyknih.cz/file/bib/1066/pdf.

ŠTĚRBOVÁ, Dana. Rodiny s postiženými dětmi: "tak trochu jiné" rodiny?. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 279 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3459-9.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002457332&local_base=NKC