Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – známe ji? - Příspěvek na konferenci „OHROŽENÉ DÍTĚ II“

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Začínat příspěvek otazníkem v jeho názvu není obvyklé. Člověka na padne, zda takto postavené "zahájení hry" není ze strany autora pouhou manýrou či poněkud podbízivou snaho u upoutat titulkem na (leckdy) nepříliš podstatný obsah. Stejně tak může být důvodem pro pochybnost již v názvu příspěvku i dopředu přiznaná polemik a autora s obecně přijímanými názory či tvrzeními. V současnosti (ve společenských vědách zejména) platí, že jen málokteré sociální skupině byla věnována tak dlouhodobá a podrobná pozornost. Hovoříme-li o rodině jako takové. Pokud však slovo rodina obdaříme přídomkem "pečující o svého člena se zdravotním postižením" dostaneme informací daleko méně.

Počet stran: 25.

Zdroj dat
http://www.nadacesirius.cz/soubory/prilohy/Rodina-pecujici-o-clena-se-zdravotnim-postizenim-1.pdf