Raná péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice rané péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením.

Kmínková, Ivana. Raná péče u rodin s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 97-99. ISBN 978-80-7368-654-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001277664&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009