Raná péče EDA

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Doma je doma. A to platí obzvlášť pro děti s handicapem. A je dobře, že je tu někdo, kdo dělá maximum pro to, aby děti doma zůstat mohly a pomáhá rodičům všechno zvládnout. 
Středisko pro ranou péči Praha, o. p. s. je (společně se Střediskem rané péče Brno SPRP) nejstarším pracovištěm rané péče v naší zemi. Jeho profesionální tradice je více než dvacetiletá, ale jeho kontinuální historie sahá hluboko před rok 1989. Někteří z jeho pracovníků (tehdy převážně studentů speciální pedagogiky) byli již kolem roku 1984 aktéry prvních dobrovolnických aktivit pro rodiny dětí se zrakovým postižením. Středisko pro ranou péči v Praze poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Staví na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snaží se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Délka videozáznamu: 00:05:16.

Zdroj dat
https://www.youtube.com/watch?v=mqtr_YO20xs