Puberta v ambulanci pediatra

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Normální načasování a průběh puberty jsou velmi důležité jak pro normální pohlavní a psychický vývoj dítěte, tak pro dosažení optimální tělesné výšky. Praktický pediatr má nezastupitelnou úlohu při monitorování vývoje dítěte, odhalení odchylek od normy a při včasné diagnostice. Přehledový článek shrnuje základní poznatky o hormonálním řízení puberty, vývoji sekundárních pohlavních znaků a nejčastějších poruchách nástupu či průběhu puberty. Přináší praktická doporučení, na co by měl pediatr zaměřit svou pozornost při preventivních prohlídkách chlapců a dívek od kojeneckého věku až do dospělosti.

Normal timing and course of puberty are very important for the child‘s normal sexual and mental development as well as for attaining optimal body height. The practical paediatrician plays an irreplaceable role in monitoring the child‘s development, detecting deviations from the norm, and making an early diagnosis. The review article summarizes the essential knowledge on the hormonal control of puberty, the development of secondary sex characteristics, and the most common disorders of puberty onset and/or course. It features practical recommendations of what the paediatrician should pay attention to during preventive check-ups of boys and girls from infancy to adulthood.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200905-0002.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 5 (2009)