Psychopedie: teoretické základy a metodika

Autor/ka
Milan Valenta
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Oldřich Müller
J. Dosedlová
P. Kozáková Jurkovičová
Vítková Z.
Mužáková Marie
Richard M. Eyre
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice psychopedie, tedy vzdělávání, výchovy a pomoci lidem s mentálním postižením a jinými duševními obtížemi.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/80245/pdf.

Valenta, Milan et al. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 5., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002522382&local_base=NKC