Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Důležitou podmínkou pochopení vývoje zrakově postiženého dítěte je komplexnost chápání všech aspektů, které v konečné podobě ovlivní formování jeho osobnosti. Jednou z těchto formativních součástí je i psychomotorický vývoj, který se v průběhu let demonstruje jako míra motorické kompetence odpovídající aktuálně dosažené úrovni.

ŠTĚRBOVÁ, Dana, KUDLÁČEK, Martin, JANEČKA, Zbyněk. Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku. Tělesná kultura. 2008, roč. 31, č. 1, s. 20-29. ISSN: 1211-6521 (tištěná verze). ISSN: 1803-8360 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://telesnakultura.upol.cz/pdfs/tek/2008/01/02.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Tělesná kultura, Roč. 31, č. 1 (2008)