Psaní mě baví: diktáty a cvičení pro žáky s dysortografií a dysgrafií

Autor/ka
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Rok vzniku:
2003
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Diktáty a cvičení pro žáky s dysgrafií a dysortografií.

ZELINKOVÁ, Olga. Psaní mě baví: diktáty a cvičení pro žáky s dysortografií a dysgrafií. Praha: DYS, [2003?]. 36 s. ISBN 80-86255-03-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001196731&local_base=NKC