Problematika paliativní péče u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Základním cílem práce bylo zjistit a popsat problémy, zkušenosti a potřeby rodinných příslušníků pečujících o dítě s život ohrožující nebo život limitující nemocí. Metodika: Zkoumání bylo realizováno kvalitativní metodou vzhledem k citlivosti zvoleného tématu. Sběr dat byl prováděn technikou nestandardizovaného rozhovoru s následnou analýzou obsahu dokumentů. Výběr účastníků rozhovorů byl záměrný. Celkový soubor tvořilo osm respondentů. Vztah k nemocnému dítěti byl v šesti případech jeden z rodičů, dále jeden prarodič a jeden sourozenec. Výsledky: Na základě analýzy dat bylo stanoveno šest základních kategorií: 1. začátek nemoci, 2. terapeutická fáze, 3. kontext zdravotní péče a podpory okolí, 4. přijetí života s nemocí, 5. umírání a smrt a 6. přijetí života bez dítěte. Výzkum ukázal, že dopad život ohrožujícího onemocnění dítěte, v některých případech spojených se smrtí, je na nejbližší pečující osoby obrovský a vždy s sebou nese těžký zásah do celého rodinného fungování. Výsledky potvrdily, že specializovaná paliativní péče je v našich podmínkách poskytována především onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Rodiny s dětmi, které trpí neonkologickou život ohrožující nemocí, se s problémy spojenými s nemocí vyrovnávají sami. Těmto rodinám není k dispozici žádný podpůrný aparát a systém péče je u jejich dětí řešen nesystémově. Závěr: Mobilní hospicové služby a dětské lůžkové hospice mohou být vhodnou podporou pro obě skupiny dětí a jejich blízké. Hospicové sestry mohou pečujícím osobám pomoci zvládat nejen náročnou zdravotní péči o dítě, ale projít a překonat těžká období umírání, smrti a truchlení.

Kubeczková-Páleníková A. Problematika paliativní péče u dětí, diplomová práce. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě, 2013: 14–52.

Související obsah

Problematikou paliativní péče (péče o nevyléčitelně nemocné a / nebo v terminální fázi onemocnění) se na portále Šance Dětem zabývají:

- sekce článků s názvem "Paliativní péče o děti"

- článek od Jany Víchové s názvem "Dětský strach ze smrti - vychází ze strachu z opuštění, samoty a izolace".

Zdroj dat
https://theses.cz/id/8p7uzs