Přínos činnosti Tyfloturistického oddílu pro dítě se zrakovým postižením školního věku [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část (teoretická) zahrnuje definici zdravotního postižení, psychický vývoj dítěte, školní věk, potřeby a specifika vývoje dítěte se zrakovým postižením, charakterizuje činnost Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu. Druhá část (výzkumná) zkoumá postoje dětí a jejich rodičů, které využívají služeb Tyfloturistického oddílu, k nabízeným službám a přínos jeho činnosti. Jako metoda výzkumu bylo použito dotazníkové šetření a rozhovor.

Související obsah

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od Alžběty a Pavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8000825498/3340445