Prevence a léčba infekcí vyvolaných virem herpes simplex a varicella zoster v dětském věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Celosvětově patří lidské herpetické viry mezi nejrozšířenější v lidské populaci. Doposud je známo osm herpesvirů. Charakteristickým obrazem herpesvirů je, že zůstávají po proběhlé primoinfekci v lymfoidních nebo nervových buňkách organizmu v latentní formě. Naprostá většina primoinfekcí herpetickými viry probíhá v dětském věku. Za určitých okolností může dojít k reaktivaci herpetických virů, a tím i k novým nebo opakovaným klinickým manifestacím zvláště u jedinců s poruchou obranyschopnosti. Herpetické infekce v průběhu těhotenství mohou vést k závažným generalizovaným infekcím novorozenců. Tato práce se zabývá nejčastějšími klinickými manifestacemi herpetických infekcí vyvolaných viry herpes simplex (HSV) a virem varicella zoster (VZV) u dětí, jejich terapií a prevencí.

The herpesviruses are among the most common human pathogens worldwide. There are eight known herpesviruses. It is a characteristic feature of herpesviruses that they generally remain in a latent form after clearance of the primary infection. Primary infections most commonly occur in childhood. The overall majority of clinical problems are related to activated latent infections particular in immunocompromised individuals. Herpes infections during pregnancy may result in severe generalised infection of the newborns. This review presents the more common clinical manifestations of herpes simplex virus (HSV) and varicella zoster (VZV) infections in children and guidelines for their therapy and prophylaxis.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200806-0010.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 6 (2008)