Postavení speciálního pedagoga surdopeda v multidisciplinárním týmu

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá postavením speciálního pedagoga – surdopeda v multidisciplinárním týmu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána osobnost speciálního pedagoga – surdopeda, dále problematika týmové spolupráce a typy jednotlivých týmů nejen v České republice. Praktická část interpretuje výsledky realizovaného výzkumného šetření, získaného prostřednictvím účastníků výzkumného šetření a to speciálních pedagogů – surdopedů, lékařů a sociálních pracovníků.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/344673/pedf_m/