Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Autor/ka
Mgr. Jana Barvíková, Ph.D.
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Informace o možnostech vzdělávání pro žáky se sluchovým postižením. Výhody speciálních škol, které žákům poskytují veškerý speciálně pedagogický komfort - aprobované surdopedy, speciální metody práce, nízký počet žáků ve třídách, kompenzační pomůcky, výuka prostřednictvím českého znakového jazyka aj. Inkluzivní vzdělávání žáků v běžných mateřských, základních a středních školách s podporou pracovníků speciálně pedagogických center. Projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, informační materiály o podpůrných opatřeních pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Jakým způsobem lze poskytovat podpůrná opatření v průběhu celého vzdělávání takto postižených žáků.

Barvíková, Jana. Poskytování podpory ve vzdělávání žákům se sluchovým postižením: systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Gong: časopis sluchově postižených, 2015, 44(4-6), s. 29. ISSN 0323-0732.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001554175&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Gong: časopis sluchově postižených, Roč. 44, č. 4-6, 2015