Poruchy chování včetně závislostního chování u mladistvých se zrakovým postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Závěrečná práce se v teoretické části zaměří především na specifika poruch chování včetně závislostí na návykových látkách u dětí a mladistvých se zrakovým postižením. Okrajově se zabývá i charakteristikou osob se zrakovým postižením, oftalomopsychologií a zrakovým postižením obecně. Dále práce obsahuje praktickou část jejíž náplní je šetření o současném stavu závislostního chování ve speciálních školách pro zrakově postižené v České republice.

Související obsah

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od Alžběty a Pavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/265520/pedf_m/