Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených

Autor/ka
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice inkluze zdravotně postižených žáků do běžných tříd a škol.

Michalík, Jan [et al.]. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 104 s. Odborná publikace. ISBN 978-80-244-3372-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002436555&local_base=NKC