Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole

Autor/ka
PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace zaměřená na žáky s narušenou komunikační schopností, především na poradenství.

Sychrová, Pavla. Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 185 s. ISBN 978-80-210-5860-6.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002408951&local_base=NKC