Podpora dítěte s poruchou autistického spektra v ZŠ speciální a Domově

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá problematikou podpory na děti s poruchou autistického spektra v ZŠ Speciální a Domově pro osoby se zdravotním postižením. Práce je rozdělena do 2 kapitol. První kapitola je zaměřena na teoretickou část, která vymezuje pojem dítěte s poruchou autistického spektra, jeho příčiny vzniku, druhy poruch autistického spektra, speciálně pedagogickou péči a institucionální výchovu. Druhá kapitola je zaměřena na výzkum, jehož cílem je charakterizovat činnosti a práci s dětmi s poruchou autistického spektra.

Související obsah

Problematikou autismu, přesněji poruch autistického spektra, se na portále Šance Dětem zabývají:

- videodokument s názvem "Zitin příběh: Dětský autismus"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/345680/pedf_m/