PMS [elektronický zdroj] : probační a mediační služba České republiky

Autor/ka
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Webové stránky Probační a mediační služby České republiky, jejíž cílem je zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizování a zajišťování efektivního a důstojného výkonu alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Vychází od 2005?

Zdroj dat
http://www.pmscr.cz