Pavučinka: soubor cvičení sluchového vnímání: cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek.Soubor je určen těm, kdo mají obtíže ve sluchovém vnímání a v činnostech, které s touto dovedností souvisejí. Sluchová analýza, syntéza a diferenciace (rozlišování) jsou nezbytně nutným předpokladem úspěšného nácviku čtení a psaní. Materiál je též určen pro děti s nesprávnou výslovností, děti s dyslexií a dysortografií, pro děti s vadami sluchu atd.

ZELINKOVÁ, Olga. Pavučinka: soubor cvičení sluchového vnímání: cvičení sluchového vnímání a rozlišování délky samohlásek, slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2010. 5 sv. (56, 64, 40, 40, 16 s.). ISBN 978-80-7311-111-3.

Podnázev sešitů 1 a 2: Cvičení sluchového vnímání.
Podnázev sešitu 3: Rozlišování délky samohlásek.
Podnázev sešitu 4: Rozlišování délky slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a sykavek.
Podnázev sešitu 5: Orientační diagnostika úrovně sluchové percepce.

Poznámka: Slovenská mutace souboru publikací: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002536049&local_base=NKC.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002147680&local_base=NKC