Onkologicky nemocný v rodině

Autor/ka
Mgr. Kateřina Krtičková
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice psychologických aspektů výskytu onkologického pacienta v rodině.

Krtičková, Kateřina. Onkologicky nemocný v rodině. Psychologie dnes, 2005, 11(2), 22-23. ISSN 1212-9607.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000892724&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychologie dnes, Roč. 11, č. 2 (2005)