Oční pohyby u zjevně podprůměrného čtenáře : popis individuálního případu

Autor/ka
Jiří Jošt
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek, v němž autor pojednává o tom, jak vyšetřil oční pohyby u vzorku předškolních dětí, z něhož se vyčlenilo dítě, jehož oční pohyby se výrazně lišily od ostatních. Souběžně s tím se odlišoval i čtenářský vývoj tohoto dítěte. Zaznamenaný vývoj (sledovaný po dobu prvních pěti let školní docházky na ZŠ) byl klasifikován jako dyslexie typu B podle Matějčkovy typologie. Autor diskutuje o významu vztahu mezi okulomotorickým nálezem v předškolním věku a čtenářskými obtížemi v následném školním vývoji.

Jošt, Jiří. Oční pohyby u zjevně podprůměrného čtenáře: popis individuálního případu. Speciální pedagogika, 2006, 16(2), s. 133-138. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001016025&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 16, č. 2 (2006)