O autismu a školských zařízeních - Milena Peteříková, Alice Kozáková a MUDr. Rolando Arias Anaya