Nové aspekty diagnostiky a léčby infekce močových cest u kojenců a batolat

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Přestože je horečnatá infekce močových cest u malých dětí relativně časté onemocnění a je mu dlouhodobě věnovaná velká pozornost, jsou diagnostika, léčba a sledování dětí s tímto onemocněním provázeny bouřlivou diskuzí. Článek přináší přehled současných názorů na tuto tematiku prezentovaných v podobě doporučených postupů a přehledových článků ve významných lékařských časopisech.

Although febrile urinary tract infection is a relatively frequent condition in small children and has been paid much attention to in the long term, the diagnosis, treatment, and follow-up of children with this disease has been a matter of heated debate. The review article provides an overview of current opinions on this issue presented in the form of guidelines and review articles in major medical journals.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201305-0006_Nove_aspekty_diagnostiky_a_lecby_infekce_mocovych_cest_u_kojencu_a_batolat.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 5 (2013)