Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti: těhotenství, porod a péče o dítě do 3 let

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vážení čtenáři, už jste se někdy setkali s publikací zabývající se stejným tématem? Pravděpodobně ne. A přece pojednává o základním lidském právu - totiž právu na vlastní rodinu. Ještě v druhé polovině 20. století někteří odborníci doporučovali nevidomým ženám sterilizaci a zdravým partnerům lidí se zrakovým postižením ukončit s nimi vztah, aby nepřišlo na svět postižené dítě. Ani v dnešní době nejsme jako lidé se zdravotním postižením zcela ušetřeni takovýchto názorů, i když už jsou širší a odbornou veřejností odmítány. Zveme vás tedy k seznámení s tématem, které zpracovalo naše Poradenské centrum, jehož pracovníci se s nevidomými rodiči setkávají stále častěji. Hlavní část odborného textu zpracovala prakticky nevidomá speciální pedagožka PhDr. Kateřina Kavalírová, sama matka dvou dětí. Abychom shromáždili maximum názorů a zkušeností samotných potenciálních nebo skutečných nevidomých rodičů, uspořádali jsme anketu, jejíž otázky a odpovědi doprovázejí jednotlivé kapitoly. Text jsme rozdělili do tematických celků zahrnujících období rozhodování o rodičovství a těhotenství, čas radostné události, tedy samotné narození dítěte, a období péče o kojence a batole. Čtenářsky vděčné těžiště naší publikace obsahuje čtyři rozhovory s nevidomými rodiči, jejichž každodenní život je zachycen také na fotografiích. Pro zvýšení praktické hodnoty jsme brožuru doplnili tipy a doporučeními pro zdravotníky i samotné nevidomé rodiče, náměty k zamyšlení pro vidící čtenáře a malým slovníčkem použitých pojmů. V této publikaci se zabýváme rodičovstvím lidí zcela či prakticky nevidomých a těžce slabozrakých. Pojmem „nevidomí" označujeme ty rodiče, kteří ve svém každodenním životě využívají především kompenzační smysly - tedy sluch a hmat. Ne vždy to znamená, že vůbec nic nevidí. Někteří z nich ještě mohou rozeznat světlo a tmu, či dokonce rozlišovat zrakem barvy. Pojmem „slabozrací" pak označujeme ty, kteří v každodenním životě používají především zbytkový zrak a pro které jsou tedy důležité vizuální prvky jako zvětšení nebo barevný kontrast. Po našich publikacích „Váš nevidomý pacient" a „Praktická pomoc lidem ztrácejícím zrak" tak obohacujeme spektrum informací a praktických postupů pro zdravotnický personál a předáváme lidem se zrakovým postižením zpracované, jinak těžko dostupné informace. Jsme také přesvědčeni, že čtenáři z řad nejširší veřejnosti budou potěšeni realistickým přístupem a radostí vycházející z rodičů, kteří nám své zkušenosti v rozhovorech svěřili.

Kavalírová, Kateřina, Liška, Vít a Vondráčková, Jana. Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti: těhotenství, porod a péče o dítě do 3 let. 1. vydání. Praha: Okamžik, 2015. 96 stran. ISBN 978-80-86932-42-2.

Související obsah

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od Alžběty a Pavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Zdroj dat
https://docplayer.cz/14705443-Katerina-kavalirova-vit-liska-jana-vondrackova-nevidomi-rodice-a-jejich-zkusenosti-tehotenstvi-porod-a-pece-o-dite-do-3-let.html