Některé osobnostní zvláštnosti dospělých dětí alkoholiků

Autor/ka
Daniela Fuchsová
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce s názvem „Některé osobností zvláštnosti dospělých dětí alkoholiků“ se zabývá otázkou vlivu alkoholismu v rodině na osobnostní charakteristiky dospělého jedince, vyrůstajícího v rodině alkoholika. Na tuto skutečnost se snaží poukázat jak prostřednictvím teoretických znalostí, které rozvádí v šesti kapitolách, tak i prostřednictvím výzkumu, realizovaného specifickou psychologicko diagnostickou metodou, a to Testem barevného sémantického diferenciálu. Teoretická část rozebírá témata: závislost na alkoholu, rodina, rizikové působení rodiny, rodina a alkoholik, dospělé děti alkoholiků. Výzkum pak mapuje odlišnosti ve tvorbě mentálních reprezentací jednotlivých podnětových slov u dospělých dětí alkoholiků ve srovnání s kontrolní skupinou, zadruhé odhaluje skryté asociace těchto podnětových slov.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/144178/pedf_m/