Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých

Autor/ka
Rok vzniku:
1979
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

V obecných rysech nastiňuje autor koncepci psychologického vývoje osob zrakově postižených a podává kritiku buržoazních názorů na nejdůležitější otázky tyflopsychologie. Zabývá se problémem kompenzace v tyflopsychologii,počitky a vnímáním nevidových a slabozrakých, jejich představami a paměti. Všímá si prostorové orientace, obrazotvornosti, myšlení a řeči nevidomých a emocionálně volní sféry jejich psychiky.

Litvak, Aleksej Grigor'jevič. Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých. 1. vyd. Praha: SPN, 1979. 170, [1] s. Knižnice speciální pedagogiky.

Související obsah

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od Alžběty a Pavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000420132&local_base=CNB