Následná péče o novorozence s nízkou porodní hmotností s respiračními problémy

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Předčasně narození novorozenci vyžadující po porodu léčbu na jednotce intenzivní péče mají řadu zdravotních problémů, které se týkají prakticky všech orgánových systémů a mohou v určité míře přetrvávat i v pozdějších obdobích jejich vývoje. Mezi nejčastější respirační problémy u nezralých novorozenců propuštěných do domácí péče patří apnoické pauzy a chronická plicní onemocnění (bronchopulmonální dysplazie), která jsou v tomto sdělení podrobněji rozebrány. Cílem sdělení bylo charakterizovat tyto problémy a formulovat návod pro následnou komplexní péči o děti s velmi nízkou porodní hmotností (< 1 500 g), jejímž koordinátorem je praktický lékař pro děti a dorost.

Zdroj dat
https://www.tribune.cz/clanek/7380
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Medical Tribune CZ (www.tribune.cz)