Naše inteligence v sobě skrývá rozmanité "chytrosti"

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek pojednávající o různých druzích inteligence zahrnující i tip na několik knížek pro děti, které se zabývají jednotlivými "chytrostmi".

Autorka vychází z prací psychologa Howarda Gardnera, který v 80. letech minulého století přišel s myšlenkou mnohočetné inteligence. Nejlepší způsob, jak poznat jednotlivé složky inteligence, je podle Gardnera sledování lidí při činnosti, kterou dobře znají a ovládají, nebo naopak při činnosti, jež dělají poprvé. Měli bychom si při tom všímat jejich schopnosti zorientovat se v novém oboru a osvojovat si jej. Druhy inteligence jsou např. inteligence jazyková, hudební, logicko-matematická, prostorová a tělesně-pohybová.

Těthalová, Marie. Naše inteligence v sobě skrývá rozmanité "chytrosti". Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2012, 19(4), s. 12-14. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001399621&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 19, č. 4 (2012)