Možnosti pohybové výchovy dívek s Rettovým syndromem

Autor/ka
Alena Lejčarová
Aneta Martinková
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Jaké jsou možnosti pohybové výchovy a jejich realizace u dívek s Rettovým syndromem (neurovývojová porucha postihující výhradně ženy). Výzkum vycházel z výsledků ankety 14 matek dívek s tímto syndromem. Z výsledků vyplynulo, že vzhledem ke zdravotnímu a psychickému stavu dívek není běžná pohybová výchova možná, proto se aplikují fyzioterapeutické metody (Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept) a jiné doplňující terapie (canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, ergoterapie, plavání aj.). Pohyb - aktivní i pasivní, vedený druhou osobou - má pro dívky s Rettovým syndromem rehabilitační efekt a je proto velmi důležitý.

Lejčarová, Alena a Martinková, Aneta. Možnosti pohybové výchovy dívek s Rettovým syndromem. Speciální pedagogika, 2013, 23(2), s. 112-122. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001458784&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 23, č. 2 (2013)