Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah


Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Dvojice publikací k problematice poruch chování u dětí a žáků. Od fyziologických procesů dítěte přes intervenci a možnosti reakce na nepřiměřené chování až po zařízení, která slouží k resocializaci dítěte.

1. část: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002528628&local_base=NKC

Boďová, Veronika, Hutyrová, Miluše a Růžička, Michal. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 1. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 103 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3723-1.

2. část: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002528633&local_base=NKC

Hutyrová, Miluše a kol. Možnosti intervence u osob se specifickými poruchami chování a poruchami chování 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 94 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3724-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002528628&local_base=NKC