Mozek a jeho duše

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka - Obrázky

Obsah

Plný text
https://www.bookport.cz/kniha/mozek-a-jeho-duse-3606/
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Již čtvrté vydání čtenářsky úspěšné knihy z pera oblíbeného vědeckého esejisty a významného neuropatologa MUDr. Františka Koukolíka pojednává o vztahu mozku a chování, který je jedním z klíčových směrů jak základního, tak užitého výzkumu. Kniha vychází u příležitosti 20. výročí od svého prvního vydání.

KOUKOLÍK, František. Mozek a jeho duše. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Galén, ©2014. 455 s. Makropulos. ISBN 978-80-7492-069-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002588669&local_base=NKC