Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Plný text
http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/Brozura_Sirius_web.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Souhrnná brožura z monitoringu, který iniciovala Nadace Sirius iniciovala a realizovala OPS Sirius ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median, s.r.o. Cílem monitoringu bylo zmapovat péči o dítě v pojetí Úmluvy o právech dítěte v České republice, konkrétně do jaké míry je péče o děti u nás komplexní a interdisciplinární.

Výstup v podobě souhrnné brožury je výsledkem druhé fáze monitoringu, která probíhala od června 2009 do března 2010. Cílem fáze bylo zmapování problematiky dětí se zdravotním postižením. Výsledky druhé fáze monitoringu byly též prezentovány na konferenci "Ohrožené dítě II"  dne 12. 5. 2010.

Související obsah

Problematikou zdravotně postižených dětí se na portále Šance Dětem zabývá sekce "Děti se zdravotním postižením".

Zdroj dat
https://www.nadacesirius.cz/en/vyzkumy