Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání

Autor/ka
Petr Petráš
Jitka Jarmarová
Marek Lauermann
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice spolupráce asistenta pedagoga postiženého či znevýhodněného žáka s dalšími jednotlivci i institucemi či orgány, které jsou zapojeny do inkluzivního vzdělávání.

Petráš, Petr, Jarmarová, Jitka, Lauermann, Marek. Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 82 stran. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4711-7.

Zdroj dat
http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-prurez-14/metodika-prurez-14.pdf