Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Autor/ka
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Monografie s přidruženým CD-ROMem k problematice speciálního vzdělávání žáků, trpících vzácným onemocněním.

MICHALÍK, Jan a kol. Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidózu, ©2012. 118 s. ISBN 978-80-86532-26-4.

Zdroj dat
http://svp-vzacnaonemocneni.cz/portal/wp-content/uploads/Metodika_posuzovani_SVP_deti_zaci_vzacna_onemocneni.pdf