Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními