Manželské rozpory a hádky

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice působení rodinných problémů na osobnost předškolního dítěte - signály, které dítě vysílá svým chováním a možnosti, jak pomoci dítěti tyto problémy překlenout. Projevy napětí a nejistoty, které dítě prožívá v domácím prostředí, v MŠ - zvýšená dráždivost, plačtivost, agresivita, nevyrovnanost nálad, neobvyklé reakce na běžné podněty, problémy s dodržováním režimu, změny stravovacích návyků. Konzultace s rodiči - nabídka pomoci, spolupráce ve prospěch dítěte. Zásada nestrannosti.

Kramulová, Daniela. Manželské rozpory a hádky. Informatorium, 2005, 12(10), s. 10. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000993818&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 12, č. 10 (2005)