Mám dyslexii: průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

V populaci je minimálně 5 % dospělých, kteří trpí jednou z poruch učení, stejné procento je mezi dospívajícími a studenty. Práce s nimi je zatím v počátcích – jsou vytvářena diagnostická kritéria a formy intervence (pomoci). Děti i dospělí s dyslexií často zažívají pocity zahanbení a neúspěch, což představuje dlouhodobou zátěž. Vlivem poruchy podávají výkony horší, než odpovídá jejich možnostem, přestávají si věřit nejen v rizikové oblasti, ale i v těch, v nichž byli dosud úspěšní. Hlavním cílem knihy je pomoci čtenáři se specifickými poruchami učení orientovat se ve svých obtížích, uvědomovat si její příčiny a projevy, hledat cesty, jak projevy poruchy překonávat. Publiakci uvítají rovněž středoškolští a vysokoškolští pedagogové, zaměstnavatelé a další zájemci, kteří chtějí lépe pochopit projevy a potíže osob s poruchami učení.

ZELINKOVÁ, Olga a ČEDÍK, Miloslav. Mám dyslexii: průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 139 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0349-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002435985&local_base=NKC