Lehká mentální retardace v ambulanci dětského lékaře – poznáte ji?

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autoři v článku předkládají případ šestiletého chlapce s pozdně diagnostikovanou lehkou mentální retardací (LMR). Poukazují na složitost této problematiky, na nelehký úkol praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD), který sehrává klíčovou roli v diagnostice LMR, i rodičů, kteří mají takto postižené dítě. Zaměřují se i na některé problémy systému v péči o děti s LMR a na důležitou roli klinického logopeda a dětského psychologa. Spolupráce PLDD s těmito nelékařskými obory je na mnoha místech podceňována a v praxi se bohužel běžně neuplatňuje.

Šlapák, Ivo [et al.]. Lehká mentální retardace v ambulanci dětského lékaře – poznáte ji? Československá pediatrie, 2015, roč. 70, č. 3, s. 152-154. ISSN 0069-2328 (tištěná verze).ISSN 1805-4501 (elektronická verze).

Související obsah

A tady budou tipy ... 

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1084837
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá pediatrie, 2015, roč. 70, č. 3