Kvalita života a volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením v kraji Vysočina

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce je zaměřena na děti s mentálním postižením v kraji Vysočina. Hlavním cílem diplomové práce a výzkumného projektu bylo zjistit jaká je kvalita života rodin, které mají dítě s mentálním postižením a jaká je pro tyto děti nabídka volnočasových aktivit v kraji Vysočina. Dílčím cílem bylo analyzovat jaká je nabídka volnočasových aktivit v jednotlivých okresech v kraji Vysočina, zda tam jsou nějaká sdružení nebo organizace které tyto aktivity nabízejí. Práce je dělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretickou část tvoří tři kapitoly, které jsou zpracovány na základě analýzy odborné literatury a uvedených zdrojů. Tematicky se zaměřily na kvalitu života, mentálním postižení a volnočasové aktivity. Empirická část je obsažena ve čtvrté kapitole, ve které byly stanoveny výzkumné a dílčí cíle zaměřené na analýzu kvality života a nabídce volnočasových aktivit. Závěrem jsou uvedeny výsledky výzkumu a jejich interpretace.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/368155/pedf_m/