Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice vztahu kultury a jejího vlivu na výchovu či právní systém společnosti, konfrontace různých kultur a pohledů na život.

Hofstede, Geert a Hofstede, Gert Jan. Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001698689&local_base=NKC