Kriminalita a trestní justice : vybrané studie

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Studie zabývající se problematikou kriminality a trestní justice včetně otázek trestání mladistvých a jeho prevenci.

Kriminalita a trestní justice: vybrané studie. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2007. 138 s. Prameny. ISBN 978-80-7338-062-5.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001779566&local_base=CNB