Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato bakalářská práce je o Konzervatoři Jana Deyla v Praze, o jejích studentech a absolventech. Konzervatoř Jana Deyla je speciální střední hudební škola pro zrakově postižené studenty, jediná v České Republice. Konzervatoř své studenty vede k budoucímu zaměstnání učitelů hudby. V nynější době ubývá zájem studentů o učitelství hudby a mnozí z nich se po absolutoriu věnují zcela odlišné oblasti (informatika, fyzioterapie, jazyky), nebo pokračují ve studiu na vysoké škole. Někteří se i přes tuto klesající tendenci uplatňují jako učitelé hudby, hlavně v menších městech. Ve svém výzkumu jsem zpočátku chtěla tuto zvláštní subkulturu poznat, stejně jako etnolog cizí kulturu. Terénní výzkum trval jeden školní rok (2006/2007), během něhož jsem docházela do školy, poznávala prostředí a seznamovala se s problematikou nevidomých mladých lidí. Na základě pozorování jsem zformulovala výzkumnou otázku. Cílem se mi stalo odhalit strategie, kterými škola své studenty motivuje do studia a do budoucího profesionálně hudebního života. Výzkum jsem založila na zúčastněném pozorování a na rozhovorech se studenty a absolventy konzervatoře. Ve výzkumu jsem se zaměřila hlavně na indikované studenty, tedy na studenty se zrakovou vadou, protože u nich je otázka hledání budoucího zaměstnání zvlášť palčivá.

Související obsah

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od Alžběty a Pavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/61507/3332052