Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání

Autor/ka
PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Tématem monografie je analýza stavu a podpory komunikativních kompetencí v průběhu výchovně vzdělávacího procesu u žáků s narušenou komunikační schopností v kontextu se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace, která vyplývá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V tomto ohledu jsou prezentovány názory a zkušenosti pedagogů, kteří pracují s integrovanými žáky s narušenou komunikační schopností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu v prostředí běžných základních škol, ale i v rámci logopedických tříd. V textu jsou tedy zohledněny obě formy integrace, a to skupinové i individuální. V empirické části je prezentováno hlavní šetření, které bylo realizováno v České republice a šetření komplementární uskutečněné v Německé spolkové zemi Baden-Württemberg. Celá výzkumná část reflektuje zkušenosti a názory pedagogů s výskytem obtíží žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu výuky stran komunikativních kompetencí.

Girglová, Veronika. Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 214 s. ISBN 978-80-210-6401-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002519607&local_base=NKC