Komunikace a výchova v rodině neslyšících rodičů se slyšícím dítětem a slyšících rodičů s neslyšícím dítětem

Autor/ka
Pavla Freitingerová
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce popisuje výchovu a komunikaci ve dvou typech rodin. V první jsou neslyšící rodiče a slyšící děti, ve druhé slyšící rodiče a neslyšící děti. Cílem je popsat, jaké aspekty výchovy a komunikace jsou v obou rodinách společné a rozdílné. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly, z nichž první popisuje problematiku sluchového postižení a druhá vývoj intaktního jedince a jedince se sluchovým postižením. Empirická část se snaží reflektovat situaci ve zkoumaných rodinách.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/391970/pedf_b_b1/